O nás

Naše – Vaše ordinace byla založena a dlouhá léta příkladně vedena
MUDr. Ludmilou Kokešovou. Od roku 2017 jí převzala do své péče MUDr. Kristenová, která se snažila navázat na tuto tradici s vizí ordinaci modernizovat a dovybavit  dle aktuálních trendů v pediatrii . Prvním krokem byla kompletní digitalizace kartotéky pacientů, dalším krokem byl nákup POCT  analyzátoru na stanovení CRP (C-reaktivní protein) , StrepTest, oftalmoskopu, otoskopu a močového kultivátoru. V tomto duchu se naše ambulance bude nadále rozvíjet. 

Náš team

MUDr. Paulína Kristenová,

absolvovala 1. Lékařskou fakultu University Karlovy, dále působila jako lékařka dětského oddělení v Prachaticích (2007-2013). Následně začala pracovat jako lékařka v nemocnici Písek (2013-dosud), kde mimo jiné vedla dětskou endokrinologickou ambulanci. Paní doktorka má specializační způsobilost v oboru „Dětského lékařství“ (2016) a specializační způsobilost v oboru „Praktického lékařství pro děti a dorost“ (2017). Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí, vlastní diplom „Celoživotního vzdělávání. Ovládá 4 jazyky (Slovenčina, Čeština, Angličtina a Němčina). Je matka 2 dětí a obětavá manželka.

sestřička Martina Říhová,

Maturovala v roce 1999 v oboru „Všeobecná sestra“. Od roku 1999 do roku 2002 pracovala v krajské nemocnici České Budějovice na „Apalické jednotce intenzivní péče“. Roky 2003 až 2009 strávila na mateřské dovolené. Od roku 2010 do roku 2018 pracovala v Alzheimer centru. Od roku 2018 pracuje naplno v naší ordinaci. Je majitelkou certifikátu z kurzu „Bazální stimulace“. Její záliby jsou rodina, knihy, procházky a dle jejích slov „samozřejmě práce“ Je matkou 2 dětí a milovanou manželkou.